Purple bubbles

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 23 augustus 2023.

Dit is de privacyverklaring van de Tikkie app. Tikkie wordt aangeboden door ABN AMRO bank N.V., gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam in Nederland.

Wat is Tikkie?

Tikkie kun je op meerdere manieren gebruiken.

1. Je kunt met Tikkie betaalverzoekjes versturen.

2. Je kunt via Tikkie een eenmalige betaling doen via een betaalverzoekje dat je hebt ontvangen. Tikkie verwerkt dan je betaling.

3. Je kunt met Tikkie ook Groepie gebruiken. Groepie is een dienst waarmee je met andere Tikkie gebruikers een groep kunt aanmaken om gezamenlijk uitgaven bij te houden en te verrekenen met een betaalverzoekje.

Als je Tikkie gebruikt, kun je er ook voor kiezen andere functionaliteiten te gebruiken, zoals Tikkie Terug in de Tikkie app voor cashbackacties. Je bepaalt zelf welke extra functionaliteiten je wilt gebruiken.

Jouw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als je Tikkie gebruikt. Je kunt erop vertrouwen dat we op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de privacyverklaring zorgvuldig voordat je bepaalde keuzes maakt.

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris gegevensbescherming. Deze houdt binnen de organisatie van ABN AMRO toezicht op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring staat wanneer je contact kan opnemen met het Privacy Office.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e- mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw bankrekening, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen we jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw gegevens mogen gebruiken als daar een of meer van de volgende redenen voor zijn:

Overeenkomst

Als betaler heb je de voorwaarden voor een eenmalige betaling via Tikkie geaccepteerd. We gebruiken jouw persoonsgegevens om de overboeking te kunnen doen. Als je de Tikkie app hebt gedownload en de gebruikersvoorwaarden hebt geaccepteerd, hebben we persoonsgegevens nodig om een betaalverzoek te verwerken.

Wettelijke verplichting

In de wet staan veel regels waaraan we ons als bank moeten houden. Bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens moeten vastleggen en in sommige gevallen aan anderen moeten geven. Zoals aan Justitie bij financiële fraude.

Toestemming

Soms moeten we jou om toestemming vragen. Als je toestemming hebt gegeven, kun je die altijd weer intrekken. Als je bijvoorbeeld gebruik wilt maken van Tikkie Terug, dan vragen wij altijd eerst jouw toestemming om je opnieuw te benaderen voor een soortgelijke actie.

Gerechtvaardigd belang

We mogen jouw persoonsgegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. We moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af. Maar wanneer is dit? We geven een paar voorbeelden:

We beschermen gegevens van jou, van ons en van anderen.

Bij melding van fraude kunnen we de betaalhistorie van een Tikkie-gebruiker inzien. Dit doen we om schade voor jou en voor Tikkie door fraude te voorkomen en beperken.

Als je Tikkie gebruikt om betaalverzoekjes te sturen, dan houden we je op de hoogte van veranderingen in de app, zoals een nieuwe functionaliteit.

Ook willen we onze administratie op een efficiënte manier uitvoeren en doen we statistisch onderzoek.

Goed om te weten:

Als we jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van de wet of een ‘gerechtvaardigd belang’, dan mag dat zonder jouw toestemming. Je kunt hier wel bezwaar tegen maken bezwaar tegen maken.

Welke persoonsgegevens gebruikt Tikkie waarvoor? 

Als je een betaalverzoekje ontvangt en een eenmalige betaling uitvoert, zonder dat je gebruikmaakt van de Tikkie app, maakt Tikkie gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • We gebruiken je IBAN als er vragen zijn over een betaling. Met je IBAN kunnen we jouw betaling terugzoeken. Ook word je IBAN getoond in de bijschrijving bij de ontvanger. In het geval van een fout of een onterechte betalingen, kan de ontvanger het geld naar je terugboeken.

 • We laten je naam zien bij de verzoeker die het betaalverzoek heeft verstuurd.

 • We gebruiken je e-mailadres wanneer je gebruik wilt maken van e-mail verificatie om je Tikkie account te registreren.

 • We registreren IP-adressen en MAC-adressen om misbruik tegen te gaan. Heb je op de website van Tikkie.me en in de app aangegeven dat Tikkie gebruik mag maken van cookies en vergelijkbare technieken voor sociale media en cookies voor gerichte advertenties? We kunnen je dan gepersonaliseerde advertenties van Tikkie laten zien op platforms van derden, zoals een website of een app.

 • Wanneer je een Tikkie betaalt, registreren we het Operating System van het toestel waar je mee betaalt (bijvoorbeeld iOS of Android). Ook registreren we welke internetbrowser je gebruikt en het bijbehorende versienummer. Met deze gegevens kunnen we je helpen als Tikkie.me bij jou niet goed werkt. Ook kunnen we de gebruikerservaring van de website met deze gegevens verder verbeteren. 

Als je de Tikkie app gebruikt, maakt Tikkie gebruik de volgende persoonsgegevens:

 • We gebruiken je IBAN om het bedrag waarvoor je een betaalverzoek stuurt, naar je over te boeken.

 • We gebruiken je mobiele nummer om contact met je op te nemen als er iets misgaat.

 • We gebruiken je naam om deze te tonen aan je vrienden als je een betaalverzoek verstuurt of een betaalverzoek ontvangt. De naam die je opgeeft tijdens de registratie, wordt ook gebruikt voor de IBAN-Naam Check.

 • We registeren IP-adressen en MAC-adressen om misbruik tegen te kunnen gaan. 

 • Heb je in de cookie-instellingen aangegeven dat Tikkie gebruik mag maken van cookies en vergelijkbare technieken voor social media en cookies voor gerichte advertenties? Dan gebruiken we het IP-adres of MAC-adres ook voor advertentiedoeleinden. We kunnen je dan gepersonaliseerde advertenties van Tikkie laten zien op de Tikkie website, binnen de app en op platforms van derden zoals, een website en een app.

 • We gebruiken de versie van je besturingssysteem om de app optimaal voor je te laten werken. 

 • Het versienummer van de app gebruiken we om eventuele problemen vroeg te signaleren.

 • Je toesteltype gebruiken we voor statistieken over onze gebruikers. Hiermee kunnen we de ervaring optimaliseren voor zoveel mogelijk gebruikers.

 • De inhoud van je betaalverzoek gebruiken we voor het uitvoeren van de dienst van Tikkie en om je te informeren over de functionaliteiten van Tikkie zoals Groepie. Tikkie gebruikt de inhoud van je betaalverzoek niet voor gepersonaliseerde aanbiedingen zonder jouw toestemming en zal deze niet delen met derden.

 • Als je een bedankgifje opneemt voor je persoonlijke bedankpagina, slaan we die op in Tikkie. Zo kan het gifje getoond worden aan je vrienden als ze je betaald hebben. Als je het gifje verwijdert in de app, wordt deze ook van onze servers verwijderd.

 • Een foto voor Groepie is optioneel. Als je een foto maakt voor Groepie dan slaan we die op in Tikkie. Zo kan de foto getoond worden aan je vrienden, als de foto wordt verwijderd in de app, wordt deze ook van onze servers verwijderd. Tikkie scant geuploade foto’s om ongepaste foto’s eruit te filteren.

 • Wanneer je Groepie gebruikt zijn je uitgaves en naam inzichtelijk voor iedereen die deelneemt aan dezelfde Groepie.

Cookies en vergelijkbare technieken

Tikkie gebruikt analytische tools om het gebruik van de website en de app te meten. Zo kijken we welke onderdelen het meest interessant en gebruiksvriendelijk zijn. Deze informatie gebruiken we om de website en app te optimaliseren. De statistieken en rapportages zijn niet tot personen te herleiden. Daarnaast maakt Tikkie met jouw toestemming gebruik van sociale media cookies en cookies en vergelijkbare technieken voor het tonen van advertenties. Zo kunnen we jou gepersonaliseerde advertenties van Tikkie tonen in zowel de eigen Tikkie app en op de website als websites en apps van derden. Ook kunnen we je juist uitsluiten van dit soort advertenties. Lees meer over cookies en vergelijkbare technieken.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we jouw persoonsgegevens moeten geven aan personen of instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Je leest hieronder wie dat zijn.

Onze dienstverleners

We werken samen met bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening, bijvoorbeeld het aanbieden van de IBAN-Naam Check. Dat heet uitbesteden. We mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke regels voor. We kiezen deze bedrijven dus zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. We blijven zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

We kunnen ook partijen inschakelen die diensten aan ons verlenen, zoals advocaten en accountants. Als deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Bevoegde publieke instanties Onze toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties, kunnen persoonsgegevens van jou bij ons opvragen. In de wet staat wanneer we die moeten geven.

Andere banken Maak je met Tikkie geld over naar een andere bank? Dan komen jouw persoonsgegevens natuurlijk ook daar terecht. Dat kan niet anders.

Gebruik van Siri en berichtendiensten

Je kunt Tikkie betaalverzoekjes typen of inspreken met de spraakherkenningstechniek Siri van Apple. Om Siri te gebruiken, moet je Apple hier eerst akkoord voor geven via de instellingen van je iPhone. Een betaalverzoek opstellen via Siri gaat via een spraakcommando. Als je ervoor kiest Siri te gebruiken, wees je er dan van bewust dat Apple voor Siri een eigen privacybeleid heeft. Als je Siri gebruikt, kan Apple jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

Voor het versturen van Tikkie betaalverzoekjes kun je kiezen voor verschillende berichtendiensten, zoals sms, WhatsApp, Telegram en Facebook Messenger. Deze diensten hebben een eigen privacybeleid. ABN AMRO heeft geen invloed op de manier waarop deze berichtendiensten jouw persoonsgegevens gebruiken.

Partners van Tikkie

Maak je gebruik van Tikkie Terug, dan deelt Tikkie jouw persoonsgegevens alleen met een andere partij als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Anders niet. Zie hierboven 'Toestemming'.

Direct Marketing

Met jouw expliciete toestemming kunnen we je pushberichten sturen. We sturen je dan bijvoorbeeld pushberichten om je te laten weten dat iemand je betaalverzoek betaald heeft. Per functionaliteit van Tikkie kan je toestemming geven om pushberichten te ontvangen. We kunnen je ook een pushbericht sturen om een nieuwe functionaliteit, zoals het bedankgifje in de app, te promoten. Je kunt deze berichten altijd uitzetten via de instellingen van je telefoon.

Social Media

We hebben via social media contact met klanten, gebruikers van de Tikkie app en bezoekers van de website Tikkie.me. Dit doen we om relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Het kan gebeuren dat we dan (persoons)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Profilering

Ben je Tikkie gebruiker én klant bij ABN AMRO? Dan kan ABN AMRO gebruikmaken van profilering. We kijken dan bijvoorbeeld naar een leeftijdscategorie en welke andere producten je bij ABN AMRO hebt. Op basis van je profiel kunnen we je gepersonaliseerde advertenties van Tikkie tonen op platforms van derden (bijvoorbeeld sociale media), als je cookies hebt geaccepteerd. Ook kunnen we je juist uitsluiten van dit soort advertenties. Immers, als je al Tikkie app gebruiker bent, zal ABN AMRO je geen bericht sturen over het gebruik van de Tikkie app. Natuurlijk toetsen we het gebruik van gegevens aan de privacyregels. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen:

We investeren voortdurend in onze systemen, procedures en mensen.

We trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.

Veiligheid is iets waar we ook sámen met jou aan willen werken. Heb je bijvoorbeeld te maken gehad met een lek in je beveiliging? Dan kun je dit via de website van abnamro.nl vertrouwelijk aan ons melden.

Waarschuwingssystemen van de banken

Om de veiligheid van ABN AMRO en de bankensector te beschermen, hebben de banken in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand:

 • ooit fraudeerde

 • probeerde te frauderen

 • een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector

Op de site van de https://www.nvb.nl/ lees je hier meer over.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren.

Het kan zijn dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, bewaren we gegevens. We kunnen die in een archief bewaren, totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Jouw rechten

Recht van Verzet voor Direct Marketing

Wil je geen pushbericht via de Tikkie app meer ontvangen? Dan kun je deze uitzetten via de instellingen van je telefoon. Let op dat als je pushberichten uitzet, je geen bericht meer krijgt als een vriend(in) je betaald heeft.

Recht van bezwaar bij profilering

Als je klant bent bij ABN AMRO, wil je misschien niet dat we jouw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Je kunt als klant van ABN AMRO altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel. Meer informatie daarover vind je in de privacyverklaring van ABN AMRO op de website abnamro.nl. Als je geen klant bent bij ABN AMRO, maken we geen klantprofiel voor marketingdoeleinden.

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

Je hebt het recht een overzicht op te vragen van alle persoonsgegevens die we van jou gebruiken voor Tikkie.

Klopt je 06-nummer of je naam niet die je hebt ingevuld bij je registratie voor Tikkie? Dit kunnen we niet voor je aanpassen. Je moet de app dan zelf verwijderen en opnieuw downloaden uit de store. Je IBAN en je persoonlijke bedankgifje kun je wel altijd wijzigen in de app.

Je kunt ons altijd vragen jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige gegevens moeten wij echter bewaren. Bijvoorbeeld voor fraudedetectie of omdat het transactiegegevens zijn die wij volgens de wet moeten bewaren.

Je kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:

 • Je denkt dat je persoonsgegevens niet juist zijn.

 • We maken ten onrechte gebruik van jouw persoonsgegevens.

 • We willen jouw persoonsgegevens vernietigen, maar je hebt ze nog nodig, bijvoorbeeld na de bewaartermijn.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

Je kunt bij ons de persoonsgegevens opvragen die we van jou hebben opgeslagen. Dit zijn de gegevens die we met jouw toestemming hebben verkregen (die jij hebt ingevoerd in de Tikkie app) of de gegevens die we opslaan voor de uitvoering van de overeenkomst. Dat heet ‘dataportabiliteit’.

Let op de veiligheid van jouw persoonsgegevens

Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met jouw gegevens omgaat als wij.

Wil je persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat je eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is gehackt of kan worden gehackt. Jouw financiële gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn.

Wil je de persoonsgegevens opvragen die we over je hebben ontvangen of aan een andere partij geven? Dien dan een verzoek bij ons in.

Contact 

Heb je een vraag, idee of klacht over Tikkie? Neem dan contact op via WhatsApp: 06 - 8365 4343.

Vragen over de privacyverklaring kun je mailen naar: privacy.office@nl.abnamro.com. We helpen je graag!

Ben je het niet eens met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Tikkie blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacyverklaring daarom van tijd tot tijd wordt aangepast. Daarover word je geïnformeerd zodra je de app of website opnieuw opent. We adviseren je om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.